flaga PL flaga USA flaga GB flaga DE flaga IT flaga ES flaga RU

+48 502 359 182

Procesy sądowe

Kolejnym fundamentem kancelarii jest wypracowane doświadczenie adwokata Marcina Piechockiego w prowadzeniu sporów sądowych wynikające z praktyki nabytej w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz podczas aplikacji adwokackiej pod okiem adwokata dra Zbigniewa Banaszczyka.

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

  • prowadzenie procesów cywilnych i gospodarczych, także z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym; uwzględnia to etap postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; prowadzenie postępowań arbitrażowych (polubownych);
  • prowadzenie postępowań o zapłatę (windykacja należności), prowadzenie procesów o odszkodowanie; prowadzenie postępowań w związku z naruszeniem własności intelektualnej;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej; reprezentacja stron przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym; sporządzanie odwołań, wniosków o stwierdzenie nieważności, skarg w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym i in.;
  • ocena sytuacji procesowej stron, ocena zasadności roszczeń i występujących ryzyk prawnych; opracowywanie taktyki procesowej, taktyki przeprowadzenia postępowania dowodowego;
  • sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów powszechnych (zażaleń, apelacji, kasacji, skarg).

Kontaktowy Formularz