flaga PL flaga USA flaga GB flaga DE flaga IT flaga ES flaga RU

+48 502 359 182

Prawo cywilne

Jednym z fundamentów działania kancelarii jest podejście cywilistyczne z międzynarodowym spojrzeniem na występujące problemy prawne i porównawcze podejście do instytucji występujących w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Szwajcaria, Austria, Szwecja, Włochy, Anglia a także w Stanach Zjednoczonych.

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

  • negocjowanie i projektowanie kontraktów (umów prawa cywilnego i prawa handlowego);
  • udzielanie porad prawych z zakresu prawa cywilnego, prawa umów i prawa zobowiązań;
  • udzielanie porad prawnych związanych z zawieraniem umów przez Internet;
  • ocena spraw pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania; prowadzenie procesów mających na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych jak i niezrealizowania kontraktów;
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prowadzenie postępowań – spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty; podział majątku dorobkowego małżonków;
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego i prowadzenie postępowań spadkowych – spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, związanych z roszczeniami o zachowek, problematyka związana z testamentami;
  • prowadzenie działań sądowych, jak i pozasądowych mających na celu ochronę dóbr osobistych osób fizycznych (np. artystów) i prawnych; podejmowanie działań związanych z nieuczciwą konkurencją;
  • sporządzanie eksperckich opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego z uwzględnieniem literatury i orzecznictwa Sądu Najwyższego w oparciu o zgromadzony kapitał intelektualny i literaturę.

Kontaktowy Formularz