flaga PL flaga USA flaga GB flaga DE flaga IT flaga ES flaga RU

+48 502 359 182

Nieruchomości

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.


 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży na rynku nieruchomości (przedwstępne i ostateczne umowy sprzedaży nieruchomości); przeprowadzanie pełnego badania prawnego (due dilligence) spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości; w tym badanie akt księgi wieczystej i innych zbiorów akt dokumentów archiwalnych dotyczących nieruchomości; wykrywanie roszczeń reprywatyzacyjnych;
 • doradztwo związane z planem zagospodarowania przestrzennego i warunkami zabudowy;
 • doradztwo związane z ewidencją gruntów i budynków;
 • doradztwo związane z procesem budowlanym;
 • realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej (rozwój farm wiatrowych);
 • sporządzanie i weryfikacja umów najmu powierzchni biurowych, w centrach handlowych i innych kompleksach wielkopowierzchniowych;
 • sporządzanie i weryfikacja umów dzierżawy i leasingu;
 • problematyka związana z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych i praw osób trzecich na nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań sądowych związanych z nieruchomościami, w tym postępowania wieczystoksięgowego; regulowanie stanów prawnych nieruchomości (np. zasiedzenie, zniesienie współwłasności); przeprowadzanie postępowań w przedmiocie odzyskiwania nieruchomości (nieruchomości warszawskie, dworki i pałace - reforma rolna, mienie zabużańskie);
 • uzyskiwanie zezwoleń w związku z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemców i problematyka z tym związana;
 • prowadzenie negocjacji związanych z nieruchomościami.

Kontaktowy Formularz