flaga PL flaga USA flaga GB flaga DE flaga IT flaga ES flaga RU

+48 502 359 182

Doświadczenie

Przykładowe doświadczenie adwokata Marcina Piechockiego obejmuje w szczególności:
NIERUCHOMOŚCI:
 • audyt prawny w przemyśle stoczniowym dotyczący nieruchomości o powierzchni ponad 2km2;
 • pracę nad projektem budowy elektrowni wiatrowej;
 • audyt prawny spółki zajmującej się budową największych centrów handlowych w Polsce, dworców kolejowych, hoteli;
 • audyt prawny związany z prestiżowym projektem rewitalizacji starych kamienic w centrum Warszawy;
 • audyt prawny dworca autobusowego PKS w jednym z miast wojewódzkich;
 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości w Zielonej Górze, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach dla człowej austriackiej instytucji finansowej;
 • sporządzanie umów najmu komercyjnego w Warsaw Trade Tower;
 • przeprowadzanie audytów prawnych w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie dla czołowego szwedzkiego dewelopera;
 • przygotowywanie transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości; przygotowywanie transakcji zbycia udziałów w spółkach;
PRAWO EUROPEJSKIE: doradztwo prawne dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie prawa europejskiego;
PRAWO BANKOWE:
 • przygotowywanie pakietu wzorów dokumentów zabezpieczających udzielenie kredytu dla czołowego szwedzkiego banku i dla czołowego niemieckiego banku; doradztwo dla czołowego szwajcarskiego banku;
 • reprezentowanie niemieckiego banku przy transakcji finansowania nabycia dwóch centrów handlowych w Polsce i przy przygotowywaniu oraz podpisaniu dokumentacji zabezpieczeń;
OBSŁUGA SPÓŁEK:
 • audyty prawne spółek;
 • pełna bieżąca obsługa korporacyjna i prawna spółek prawa handlowego;
 • obsługa spółki zajmującej się produkcją napojów energetycznych w zakresie prawa spółek, prawa nieruchomości, umów dystrybucyjnych, prawa pracy, prawa umów, koordynacji rejestracji znaków towarowych w ok. 100 krajach świata na wszystkich kontynentach);
 • obsługa prawna hiszpańskiej spółki z branży nieruchomościowej, w tym przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego;
 • doradztwo korporacyjne przy sprzedaży udziałów dla spółki córki korporacji z siedzibą w Nowym Jorku, USA;
 • przygotowywania transakcji prywatyzacyjnej;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, spółek, gospodarczego;
 • opiniowania umów.
DOŚWIADCZENIE PROCESOWE adwokata Marcina Piechockiego obejmuje:
 • prowadzenie procesów sądowych o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, gospodarczym;
 • prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa pracy;
 • uczestnictwo w postępowaniu arbitrażowym przed KIG w Warszawie;
 • reprezentację przed KRS i w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz sądowo – administracyjnym (ostatnie sprawy dotyczą uzyskania stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnych przez Ministra Rolnictwa, a następnie decyzji komunalizacyjnych przez MSWiA);
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,  prowadzenie spraw rodzinnych i spadkowych, o zniesienie własności nieruchomości, i wiele innych;
 • przygotowywanie odwołań, apelacji, i skarg kasacyjnych; adwokat Marcin Piechocki przygotowywał skargi kasacyjne, które zostały przyjęte przez Sąd Najwyższy do rozpoznania;
 • prowadzenie szeregu spraw karnych;
 • prowadzenie procesów sądowych o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych (znanych artystów) i prawnych; podejmowanie działań mających na celu ochronę wizerunku oraz ochronę praw własności intelektualnej.

Aktualności

 • Nowa strona www

  Z przyjemnością oddajemy do Państwa dyspozycji naszą nową stronę internetową. Zapraszamy do kontaktu z nami!

Kontaktowy Formularz