flaga PL flaga USA flaga GB flaga DE flaga IT flaga ES flaga RU

+48 502 359 182

Bankowość i finanse

W Londynie i na Oxfordzie adwokat Marcin Piechocki miał okazję zetknąć się ze światem międzynarodowych finansów - ukończył kurs Global Comparative Financial Law, co dało mu szansę pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie i dało później możliwość zastosowania jej w praktyce. W szczególności adwokat Marcin Piechocki zainteresował się sposobem zabezpieczania wierzytelności bankowych (secured lending).

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

  • obsługa działalności banków; doradztwo prawne dla banków;
  • prowadzenie procesów sądowych dla banków;
  • sporządzanie umów kredytowych i umów związanych z udzieleniem zabezpieczeń w związku z udzieleniem kredytu (m.in. umowy zastawu rejestrowego, ustanawianie hipotek zwykłych i kaucyjnych, umowy cesji praw z umów, m.in. z polisy ubezpieczeniowej, umowa kaucji);
  • sporządzanie raportu dla Banku Światowego w zakresie: "Doing Business in Poland: Secured Lending".

Kontaktowy Formularz